VÝUKA ANGLICKÉHO ŠPANĚLSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA


Individuální a tvořivý přístup :

Společně vybereme vhodné téma hodiny dle vašich potřeb a zájmů.

Přizpůsobíme tempo a formu výuky vašemu momentálnímu rozpoložení. Kromě konverzace můžeme hrát cizojazyčné hry, učit se nad texty písní nebo přesunout výuku ven do přírody.


Možnost intenzivní výuky :

V případě zájmu je možné se domluvit na intenzivní výuce ( až 4hodinové bloky); přípravě na maturitní a přijímací zkoušky, státní jazykové a mezinárodní zkoušky, případně přijímací pohovory do zaměstnání.


Konverzace na vybrané téma :

Témata konverzace jsou libovolná (divadlo, film, hudba, cestování, příroda, sport...).


Výuka na Slapech:

Učebna se nachází v klidném prostředí na okraji obce Slapy.